LESS  ⁄  LAAG-ENERGIE OP STEDELIJKE SCHAAL

welkom

Publieke opdrachtgevers hebben de voorbije jaren vaak het voortouw genomen om duurzame aspecten mbt energie, water, materialen, ... te integreren in de projectopdrachten die ze uitschrijven. Meer en meer ligt daarbij de nadruk op een geïntegreerde aanpak die de schaal van het individuele gebouw overstijgt. Lokale overheden hebben op het niveau van de stadsplanning dan ook belangrijke troeven in handen: zo bepaalt de bouwplaats van een woning en de nabijheid van groen en diensten of de bewoners al dan niet het openbaar vervoer zullen gebruiken, helpt de aanleg van een openbare wadi wateroverlast voorkomen en wordt energiezuinig bouwen voor meer mensen betaalbaar als een compacte bouwtypologie wordt voorgeschreven op goed georïenteerde percelen.

Naast de passieve en (bijna-)energieneutrale woningen die de voorbije jaren steeds bekender zijn geworden, komen nu ook tertiaire gebouwen in beeld. Lokale besturen nemen voor de bouw of renovatie van hun scholen, kantoorgebouwen, sporthallen, kinderdagverblijven, ... (al dan niet in eigen portefeuille) vaak het engagement om de ambities hoog te leggen en tonen zo het goede voorbeeld.

Met het LESS-project willen we lokale besturen verder inspireren. We documenteren binnen- en buitenlandse voorbeelden en beschrijven ontwerpstrategieën voor de stadsplanning en de bouw van tertiaire projecten. Om concrete ontwerpvoorstellen beter te kunnen vergelijken in de wedstrijdfase hebben we tenslotte ook een vereenvoudigde berekeningstool opgesteld.


Laag-Energie op Stedelijke Schaal

Laag-energie op stedelijke schaal (LESS), is een DuLoMi-project met een looptijd van twee jaar tot maart 2012, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Centraal staat de kennistransfer van zeer energiezuinige concepten - passief en verder - voor tertiaire projecten en grotere wijkontwikkelingen waar lokale overheden als bouwheer of partner optreden. Het team bestond uit volgende organisaties:

Coördinator: Passiefhuis-Platform vzw
Projectpartners: AG Vespa (Antwerpen) | Sint-Katelijne-Waver | Ieper | Gent | OCMW Leuven | Turnhout
Stuurgroep: LNE | DAR (cel DuWoBo) | VMSW | VITO | dep. bestuurzaken (stedenbeleid)

Graag willen we de projectpartners en de deelnemers aan de stuurgroep danken voor het proeflezen en uittesten van de verschillende documenten. Hun bijdrage is een grote meerwaarde geweest.